Spara stamceller

Published by: 0

Stamcelller

Stamceller är kroppens viktigaste byggstenar. Kanske har du läst om stamceller tidigare, eller hört namnet men inte riktigt kunna sätta fingret på vad det egentligen är för något. Här får du veta lite mer om vad stamceller är och varför det är så otroligt viktigt att spara dem om man får tillfälle.

Omdiskuterat forskningsområde

Stamceller har blivit ett mycket omdiskuterat forskningsområde på senare tid. Stamceller kan förklaras som omogna celler som har förmåga att dela sig för att antingen bilda nya omogna celler, eller för att get dotterceller som mognar ut till specifik vävnad eller till organ. Stamceller har förutsättningar att ersätta celler och vävnad som är skadad eller sjuk, och man kan säga att de utgör kroppens reservdelsmaterial. Därför anses detta forskningsområde särskilt löftesrikt när det gäller att hitta nya mediciner för framtiden. Man har fått fram viktig kunskap om stamceller under de senaste 40 åren och mycket har skett med hjälp av forskning på djur, framförallt på möss. Nu står mänskliga stamceller alltmer i fokus för forskarna

Stamcellsforskningen sker framförallt på befruktade ägg vilka blivit över vid provrörsbefruktning och detta har medfört att fokus hamnat på frågan om embryots moraliska status. I Sverige är forskning på befruktade ägg tillåtet i upp till 14 dagar efter befruktningen, sedan måste äggen förstöras. Forskare försöker dock även framställa och använda stamcellslinjer från vuxna.

Somatisk kärnöverföring

Somatisk kärnöverföring betyder egentligen att man byter ut det genetiska materialet i en cell. Det kan innebära att ett obefruktat ägg som tömts på sin kärna fylls med en kärna från en kroppscell som kommer från den patient som skall behandlas. Den konstgjorda cellen börjar dela sig som för att bilda ett embryo, men förloppet avbryts vid det stadium då stamcellerna tas och den fortsatta utvecklingen mot ett embryo upphör. Någon befruktning i vanlig mening är det inte fråga om här, eftersom ägget med den nya kärnan innehåller en komplett uppsättning arvsmassa.

Tanken med stamceller som framställs genom somatisk kärnöverföring är tänkta att tillföras den människa från vilken cellkärnan hämtas och detta i behandlingssyfte. Själva behandlingen är densamma som om det vore frågan om stamceller i allmänhet, men eftersom stamcellerna här har kopierats med hjälp av individens egna celler riskerar de inte att stötas bort på samma sätt som om det vore fråga om stamceller som hämtats av någon annan. Tar man stamceller från navelsträngen direkt vid födseln får man stamceller som är helt orörda och passar därför bra att använda vid behandling av sjukdomar. Vanligast är att man använder stamceller från patientens syskon eller från en okänd donator med matchande vävnadstyp. Dessa blodstamceller kan endast utveckla sig till blodceller och man kan använda dem till exempel vid behandling av leukemi, andra blodsjukdomar, benmärgssvikt syndrom, immunsjukdomar och metabola sjukdomar.

Är en sjukdom genetisk kommer inte barnet kunna använda sina egna stamceller för behandling. Då används istället en närstående donators celler och oftast är ett syskon ett självklart förstahandsval. Om man lagrar navelsträngsblod från en nyfödd i familjen är det 25 % chans att även syskonen är lämpliga mottagare av de sparade stamcellerna vid en transplantation.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *