Att montera tätningslister på sina fönster

Att montera tätningslister på sina fönster är en oerhört kostnadseffektiv och enkel åtgärd för att minska sin energiförbrukning och på köpet få en mycket bättre inomhuskomfort. Om man skulle beräkna hur stor springan är i de fönster och dörrar som normalt kan hittas i en trerumslägenhet motsvarar detta på ett ungefär ytan av en uppslagen […]